0

Nu ai niciun produs în coș.

SUNA ACUM

0748 785 785

Garantie

top account

ATENTIE!

Declaratie pe propria raspundere in partea de jos a forumularului

SOLICITARE DE GARANȚIE PENTRU VICII ASCUNSE LA PNEURI

Field is required!

Potrivit art. 13 alin. (2) din OUG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, în cazul unor vicii ascunse termenul maxim de 15 zile pentru remedieredeficiențelor care nu sunt imputabile consumatorului curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.
Documente de atașat (obligatoriu): certificat de înmatriculare sau carte de identitate autovehicul (format electronic: pdf, jpg, jpeg, tiff).
În cazul în care produsul reclamat a fost implicat în evenimente rutiere, se vor anexa copii ale documentelor de constatare.
Dacă se reclamă defecte de disconfort la rulare (bătaie, vibrații, trepidații, imposibilitate echilibrare), este obligatoriu să fie atașat un document întocmit de un service autorizat RAR din care să reiasă: 
1) cantitatea de plumb utilizată la echilibrarea fiecărui ansamblu jantă-pneu; 
2) că s-a făcut un test de rulare și că defectul reclamat se confirmă; 
3) că defectul nu se datorează unor defecțiuni ale autovehiculului sau jantelor.
Transport. Pneurile pot fi trimise pe cheltuiala TOP ACCOUNT SRL numai dacă sunt expediate prin Fan Courier sau Transilvania Expres.

ÎN LIPSA DOCUMENTELOR SUS-MENȚIONATE, CLIENTUL ÎȘI PIERDE DREPTUL DE A SOLICITA GARANȚIA.DEALER (vânzător final)NumeField is required!Adresa dvsField is required!LocalitateField is required!JudetField is required!Cod PostalField is required!Numarul de telefonField is required!Adresa de E-mail Field is required!Nr. și dată factură achiziție:Field is required!SOLICITANT GARANȚIE (client / utilizator final)NumeField is required!Adresa dvsField is required!LocalitateField is required!JudetField is required!Cod PostalField is required!Numarul de telefonField is required!Adresa de E-mail Field is required!Nr. și dată factură achiziție:Field is required!INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VEHICULField is required!Field is required!Field is required!Field is required!Field is required!PNEURILE PENTRU CARE SE SOLICITĂ GARANȚIANR 1Marcă și profil:Field is required!Km parcurși:Field is required!Serie și DOT:Field is required!Presiunea:Field is required! Dimensiuni / sarcină / viteză:Field is required!Poziția pe vehicul: Field is required!Motivul solicitării:Field is required!NR 2Marcă și profil:Field is required!Km parcurși:Field is required!Serie și DOT:Field is required!Presiunea:Field is required! Dimensiuni / sarcină / viteză:Field is required!Poziția pe vehicul: Field is required!Motivul solicitării:Field is required!NR 3Marcă și profil:Field is required!Km parcurși:Field is required!Serie și DOT:Field is required!Presiunea:Field is required! Dimensiuni / sarcină / viteză:Field is required!Poziția pe vehicul: Field is required!Motivul solicitării:Field is required!NR 4Marcă și profil:Field is required!Km parcurși:Field is required!Serie și DOT:Field is required!Presiunea:Field is required! Dimensiuni / sarcină / viteză:Field is required!Poziția pe vehicul: Field is required!Motivul solicitării:Field is required!Dacă solicitați garanția pentru mai mult de 4 pneuri de același tip, montate pe aceeași autoutilitară, folosiți două reclamații.Au provocat daune materialeField is required!Au provocat răniri sau pierderi de vieți omeneștiField is required!Acordul pe care l-am dat mai sus echivalează cu semnătura mea olografă.Field is required!

1.1. Clientul final trebuie să îl contacteze pe Dealer și să îi aducă la cunoștință solicitarea de acordare a garanției pentru vicii ascunse.
1.2. Dealerul îi amintește clientului final condițiile în care acesta poate beneficia de garanție, în conformitate cu certificatul de garanție care i -a fost comunicat la data achiziției, respectiv:
1.2.1. Indiferent de viciul ascuns reclamat, clientul final trebuie să completeze formularul Solicitare de garanție pentru vicii ascunse la pneuri; poate fi descărcat de pe site-ul nft.ro) și să atașeze la acesta copia certificatului de înmatriculare și/sau a cărții de identitate a autovehiculului pe care au fost montate pneurile reclamate.
1.2.2. În cazul în care clientul final reclamă defecte de disconfort (bătaie, vibrații, trepidații, imposibilita un document, semnat și ștampilat, întocmit de un service autorizat RAR, din care să reiasă:
1.2.2.1. cantitatea de plumb utilizată la echilibrarea fiecărui ansamblu jantă-pneu;
1.2.2.2. că s-a făcut un test de rulare și că defectul reclamat se confirmă;A
1.2.2.3. că defectul nu se datorează unor defecțiuni ale autovehiculului sau jantei/jantelor.
1.3. Dealerul verifică pneurile reclamate de clientul final pentru a se asigura că nu există niciun motiv întemeiat de pierun astfel de motiv îi returnează clientului final pneurile respective, însoțite de o explicație motivată în scris.
1.4. În cazul în care Dealerul dispune de un service, acesta face o verificare tehnică (pe cheltuiala sa ori a clientului final) a autovehiculului pe care sunt montate pneurile reclamate, pentru a se asigura că nu există nicio cauză de natură mecanică (dereglări de geometrie/aliniament, defecțiuni la rulmenți, bucșe, suport, sistemul de frânare etc.) de natură să influențeze starea pneurilor (uzura etc.) sau simptomele invocate de client, cum ar fi defecțiunile de disconfort la rulare (trepidații, vibrații, bătăi etc.).
1.5. În cazul în care Dealerul nu dispune de un service, iar clientul reclamă defecțiuni de disconfort la rulare, Dealerul trebuie să îi pună în vedere clientului că înainte de a preda pneurile trebuie să facă dovada că defecțiunile reclamate nu se datorează stării mecanice a autovehiculului. În astfel de cazuri, Dealerul va accepta pneurile numai dacă sunt însoțite de dovada respectivă.
1.6. Dacă este necesar, Dealerul îi oferă clientului final asistența necesară în vederea completării solicitării de garanție.
1.7. După ce Dealerul obține de la clientul final formularul și documentele necesare, le înaintează la TOP ACCOUNT, la adresa de email garantii@nft.ro.
1.8. TOP ACCOUNT verifică documentația, iar dacă aceasta așa cum sunt acestea detaliate în continuare.
1.9. Pneurile Bridgestone:
1.9.1. TOP ACCOUNT completează formularul standard al producătorului și îl trimite la adresa de email a acestuia, împreună cu pneurile.
1.9.2. Producătorul transmite TOP ACCOUNT rezultatul expertizei prin email, de obicei în 2-3 zile de la data primirii solicitării de garanție.
1.9.3. TOP ACCOUNT îi transmite deîndată Dealerului rezultatul expertizei, pentru ca acesta, la rândul său, să îl transmită clientului final.
1.10. Pneurile Continental:
1.10.1 TOP ACCOUNT completează formularul standard al producătorului pe site-ul contionlinecontact.com și expediază pneurile la sediul acestuia din Timișoara.
1.10.2 Producătorul postează online rezultatul expertizei, în circa 5-7 zile de la data primirii pneurilor, după care returnează la TOP ACCOUNT pneurile respinse la expertiză. Pneurile pentru care se acceptă reclamația rămân în posesia producătorului.
1.10.3 TOP ACCOUNT descarcă rezultatul expertizei de pe site-ul producătorului și îl transmite deîndată Dealerului, pentru ca acesta, la rândul său, să îl transmită clientului final.
1.11. Pneurile Pirelli:
1.11.1 TOP ACCOUNT completează formularul standard al producătorului și îl trimite la adresa de email a acestuia. O condiție obligatorie pentru acceptarea formularului este ca reclamantul să indice și presiunea utilizată în pneuri.
1.11.2 Producătorul verifică dacă formularul a fost completat corect și dacă conține toate datele solicitate, după care organizează ridicarea pneurilor de la sediul TOP ACCOUNT. De obicei, Pirelli România ridică pneurile de la sediul TOP ACCOUNT în circa 4-7 zile calendaristice.
1.11.3 Producătorul comunică TOP ACCOUNT rezultatul expertizei prin email.
1.11.4 TOP ACCOUNT îi transmite deîndată Dealerului rezultatul expertizei, pentru ca acesta, la rândul său, să îl transmită clientului final.
1.12. Toate celelalte pneuri:
1.12.1. TOP ACCOUNT trimite formularul Solicitare de garanție pentru vicii ascunse la pneuri și pneurile reclamate la ing. Ioan Buzulică din Drobeta Turnu Severin, specialist în expertize tehnice, posesor al autorizației de efectuare a expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare seria BCET nr. 142/09.12.1999 eliberate de Ministerul Justiției, al autorizației pentru testări analize tehnice seria AA nr. 0013170/161/2003 și al Certificării Goodyear Dunlop Tires Europe din 04.02.2000. Inginerul Ioan Buzulică are o experiență de zeci de ani în industria pneurilor, iar de-a lungul timpului a urmat mai multe cursuri de specializare în străinătate, printre care Statele Unite ale Americii (de cinci ori) și Japonia (de trei ori). În scopul desfășurării activității, expertul a înființat Buzulică I. Ioan PFA, CUI 19952959, nr. înmatriculare F25/329/2003, cod CAEN 7120 Activități de testări și analize tehnice.
1.12.2. Expertul trimite prin email la TOP ACCOUNT nota de constatare întocmită în urma expertizei, în format pdf, nesemnată și neștampilată. De obicei, nota de constatare în original este transmisă la TOP ACCOUNT prin poștă în circa 2-3 săptămâni de la data primirii email-ului.
1.12.3. TOP ACCOUNT îi transmite deîndată Dealerului rezultatul expertizei, pentru ca acesta, la rândul său, să îl transmită clientului final.
2. CÂND SOLICITAREA ESTE ÎNTEMEIATĂ
2.1. Dealerul îi transmite clientului final că poate alege una dintre cele două modalități de remediere a defecțiunii indicate în certificatul de garanție și îi transmite TOP ACCOUNT alegerea făcută de clientul final.
2.2. Modalitățile de remediere a defecțiunii sunt următoarele:
2.2.1. înlocuirea pneului defect, cu condiția ca acesta să se afle pe stocul TOP ACCOUNT sau ca TOP ACCOUNT să îl poate aduce într-un termen rezonabil și fără cheltuieli excesive în sarcina sa;
2.2.2. restituirea de către TOP ACCOUNT a contravalorii pneului defect în conformitate cu prețul din factura de achiziție, inclusiv costul transportului, în cazul în care transportul a fost suportat de Consumator în momentul achiziției.
2.2.2. TOP ACCOUNT îi va storna Dealerului contravaloarea pneului defect și fie va aplica compensarea, fie îi va restitui contravaloarea acestuia.
2.3. Când clientul final alege ca pneurile defecte să fie înlocuite cu altele noi, identice, iar TOP ACCOUNT le are pe stoc, TOP ACCOUNT îi confirmă Dealerului prin email că pneurile sunt la dispoziția sa, urmând ca Dealerul să asigure transportul acestora la clientul final, pe cheltuiala sa.
2.4. Pneurile cu defecte de fabricație intră de drept în proprietatea producătorului sau a TOP ACCOUNT.
2.4.1. Clientul final nu are dreptul să solicite returnarea pneurilor pentru care a beneficiat de o modalitate de remediere a defecțiunii.
2.4.2. În cazul în care un client final solicită să îi fie returnate pneurile, iar TOP ACCOUNT se află în posesia lor, clientul final trebuie să suporte costul de transport (fie trimite un AWB, fie solicită un AWB cu plata la destinatar).
2.5. Costurile sunt suportate după cum urmează:
2.5.1. TOP ACCOUNT suportă costul expertizei și al transportului de la TOP ACCOUNT la producător/expert și de la producător/expert la TOP ACCOUNT.
2.5.2. Dealerul suportă costul transportului pneurilor de la clientul final la TOP ACCOUNT, cu excepția cazurilor în care clientul final le trimite din proprie inițiativă pe cheltuiala sa, precum și costul livrării pneurilor noi de la TOP ACCOUNT la clientul final.
3. CÂND SOLICITAREA NU ESTE ÎNTEMEIATĂ
3.1. Dealerul îi amintește clientului final că dacă dorește să își recupereze pneurile respinse la garanție trebuie să suporte costul expertizei /diagnozei și al transportului.
3.1.1 Costul expertizei este de 35 lei/pneu.
3.1.2 Costul diagnozei pe echipamentul Hunter Road Force Touch GSP9700 este de 25 lei/pneu.
3.1.3 Costul transportului este de 15 sau 30 lei pe fiecare traseu, în funcție de faptul dacă se fac sau nu kilometri suplimentari.

Trimite

+
Clienti
Branduri
+
Experienta in domeniu
+
produse inovative